LỊCH TRÌNH MỌC RĂNG CỦA BÉ

 
 
LỊCH TRÌNH MỌC RĂNG CỦA BÉ

Từ 6 tháng - 3 tuổi có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất của bé. Những chiếc răng bắt đầu xuất hiện khiến bé đau sốt, bỏ ăn và quấy khóc. Do đó, nếu nắm được lịch trình của những chiếc răng, mẹ sẽ có thời gian chuẩn bị tinh thần và "bồi bổ" cho bé cưng
 
Từ 6 tháng - 3 tuổi có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất của bé. Những chiếc răng bắt đầu xuất hiện khiến bé đau sốt, bỏ ăn và quấy khóc. Do đó, nếu nắm được lịch trình của những chiếc răng, mẹ sẽ có thời gian chuẩn bị tinh thần và "bồi bổ" cho bé cưng:
HÀM TRÊN: 
• 2 răng cửa giữa: 7 tháng
• 2 răng cửa bên: 9 tháng
• 2 răng nanh: 18 tháng
• 2 răng cối nhỏ: 14 tháng
• 2 răng cối lớn: 24 tháng
HÀM DƯỚI:
• 2 răng cửa giữa: 6 tháng
• 2 răng cửa bên: 7 tháng
• 2 răng nanh: 16 tháng
• 2 răng cối nhỏ: 12 tháng
• 2 răng cối lớn: 20 tháng
*** Số trên răng trong ảnh chính là thứ tự xuất hiện của "chúng".
Tags:,

Chia Sẻ :

Chat Facebook